KNM - Kuni No Mahoroba

MANGA

- HOTARU NO YADO

up
HOTARU NO YADO - 螢の宿
Titolo Tradotto
:
Titolo Italiano
:
Genere
:
Target
:
--
Rivista
:
Futabasha Best Manga
# Pagine
:
285
Anno
:
1974
Pubblicazioni
Action Comics - 1978


Informazioni sulla pubblicazione :

Vol 1: 05 MAR 78
INFORMAZIONI :
Tutti gli episodi pubblicati in rivista poi sono stati riportati nel manga ononimo. Di seguito i titoli dei capitoli.

1. YUKI NO YUKIHADA YUKI HOTARU pp. 15 23/02/74
2. GAITO GAI HOTARU pp. 15 09/03/74
3. KAWA HOTARU DONBURI MESHI pp. 15 23/03/74
4. YAMIUO NO OSU HOTARU pp. 15 13/04/74
5. KYOFU NO KAMA HOTARU pp. 15 27/04/74
6. GOMI HOTARU SODOKI pp. 15 25/05/74
7. ZENRA NO IRO HOTARU pp. 15 08/06/74
8. SONO KAWA NO NAGARE YUKU HATE WA IZUKO ZO NO TARI KA NA pp. 15 22/06/74
9.BUNMEIKAIKA OSU HOTARU pp. 15 13/07/74
10. ME KARA HI O DASU DANJO NO HOTARU pp. 15 13/07/74
11. TAMA HOTARU MAHIRU NO KAWABIRAKI pp. 15 10/08/74
12. TSUTSU NO SHIZUKU NO MONOGATARI pp. 15 24/08/74
13. YOAKE NO NOCHI NO DAI MONOGATARI pp. 15 14/09/74
14. KA TO NIKU HOTARU pp. 15 14/09/74
15. GYAKU BOTARU ICHIDAIKI pp. 15 26/10/74
16. JIKATSU MEKAKE YORU NO MONOGATARI pp. 15 09/11/74
17. ME KARA HIBANA KUCHI KARA TOIKI pp. 15 23/11/74
18. ANA HOTARU (ANA BOTARU) pp. 15 14/12/74
19.NARU Yo NI NARAZARU KOTO WA NANI MO NASHI SHIKARABA SUBETE NARU Yo NI NARE pp. 15 28/12/74