Kuni No Mahoroba

MANGA

HAIIRO NO PORU

up
HAIIRO NO PORU - 灰色のポール
Titolo Tradotto
:
POLO GRIGIO
Titolo Italiano
:
SHUEISHA MAGARETTO
Genere
:
Target
:
--
Rivista
:
Shueisha Best Margaret
# Pagine
:
10
Anno
:
1964
INFORMAZIONI :
Pubblicato nel numero estivo