Kuni No Mahoroba

MANGA

YUREI MUSHI

up
YUREI MUSHI - 幽霊虫
Titolo Tradotto
:
L'INSETTO INFESTATO
Titolo Italiano
:
Genere
:
Target
:
--
Rivista
:
Akita Shoten hitomi
# Pagine
:
19
Anno
:
1960