Kuni No Mahoroba

MANGA

KENTARO YUME NO TABI

up
KENTARO YUME NO TABI - ケン太郎夢の旅
Titolo Tradotto
:
IL VIAGGIO DEI SOGNI DI KENTARO
Titolo Italiano
:
Genere
:
Target
:
--
Rivista
:
Mainichi Shinbun
# Pagine
:
Anno
:
1954