KNM - Kuni No Mahoroba

LISTA-CD

- MUGENKIDô SSX SONG COLLECTION

up
up
MUGENKIDô SSX SONG COLLECTION
MUGENKIDÔ SSX SONG COLLECTION
LP - CQ-7076 (1983)
CD - COCC-9568 (1992)
CD - COCC-13352 (1996)
1.Oretachi no funade -

2.Arukadia gō no funauta -

3.Ore wa hā rokku -

4.Rebi no komori uta -

5.Sei no barādo -

6.Boshi no namida -

7.Ai no erejī -

8.Hata wa agatta -

9.Hana no wakare -

10.Shinpi naru koe -

11.Uchū no funanori -

12.Hārokku no barādo -