KNM - Kuni No Mahoroba

LISTA-CD

- CD2

up
up
CD2
CD2
LP - CX-7095 (1983)
CD - COCC-12234 (1995)
1.futatsu no ginga -

2.suibotsu suru dingiru boshi -

3.idou yousai -

4.hai pā housha misairu -

5.dai majin -

6.fainaru yamato -

7.kanashimi -

8.chou kyodai senkan garunborusuto -

9.kodai to yamato -

10.hakkou no dingiru shounen -

11.ni nin no kosumo zero -

12.akueriasu rekuiemu -

13.SYMPHONY OF THE AQUARIUS -