KNM - Kuni No Mahoroba

LISTA-CD

- QUEEN EMERALDAS ORIGINAL SOUNDTRACK

up
up
QUEEN EMERALDAS ORIGINAL SOUNDTRACK
QUEEN EMERALDAS ORIGINAL SOUNDTRACK
CD - COCC-15074 (1998)
1.Prologue - 01:56

2.Queen Emeraldas - 05:17

performed by Tamami Matsumoto
3.Domain kantai to Queen Emeraldas gou - 03:00

4.Wakusei Daibaran - 03:33

5.Gunji wakusei Alfres - 02:22

6.Rock Tight - 01:05

7.Utsukushii hito - 04:27

8.Taiketsu - 01:31

9.Tsuisou - 03:29

10.Uchuu ni hitori... - 04:12

11.Fuunkyuu - 03:34

12.Kekki - 02:36

13.Ichitaiichi no kettou - 03:19

14.Epilogue - 01:30

15.Silent Song - 06:24

performed by Tamami Matsumoto