KNM - Kuni No Mahoroba

LISTA-CD

- GALAXY EXPRESS 999 ETERNAL EDITION FILE N. 4

up
up
GALAXY EXPRESS 999 ETERNAL EDITION FILE N. 4
GALAXY EXPRESS 999 ETERNAL EDITION FILE N. 4
CD - COCX-31437 (2001)
1.Houkai - Siren no Majo - 04:55

2.Taiketsu - 06:47

3.Epilogue - Wakare - 05:34

4.Shuukyoku - Sayonara - 06:45

5.Trip to the Unknown - Michi e no Tabi - 04:25

6.Mysterious Larmetal - Yuugennaru Larmetal - 05:58

7.Doom's Day - Saigo no Shinpan - 05:08

8.Dream - Seishun no Gen'ei - 03:47

9.Waves of Light - Hikari to Kage no Objet - 05:25

10.La Femme Fatale Unmei no Onna - 05:08

11.The Promised Land - Yakusoku no Chi - 03:05

12.Sayonara - 05:42