KNM - Kuni No Mahoroba

ANIME

- SARABA UCHUU SENKAN YAMATO AI NO SENHITACHI

up
SARABA UCHUU SENKAN YAMATO AI NO SENHITACHI
SARABA UCHUU SENKAN YAMATO AI NO SENHITACHI - さらば宇宙戦艦ヤマト・愛の戦士たち
Titolo Tradotto
:
ADDIO CORAZZATA SPAZIALE YAMATO - I COMBATTENTI DELL'AMORE
Titolo Italiano
:
ADDIO CORAZZATA SPAZIALE YAMATO
N. Episodi
:
1
Durata (per ep.)
:
Tipologia
:
Film
Genere
:
Fantascienza
Anno Jap
:
1978
Anno Ita
:
-
Casting
Regia
:
Leiji Matsumoto - Toshio Masuda
Storyboard
:
Yoshikazu Yasuhiko
Musiche
:
Hiroshi Miyagawa
Creatore originale
:
Leiji Matsumoto - Yoshinobu Nishizaki
Design dei mezzi meccanici
:
Kazutaka Miyatake - Leiji Matsumoto
Produttore
:
Leiji Matsumoto - Yoshinobu Nishizaki
Episodi
1 . SARABA UCHUU SENKAN YAMATO AI NO SENHITACHI
SARABA UCHUU SENKAN YAMATO AI NO SENHITACHI
さらば宇宙戦艦ヤマト・愛の戦士たち
ADDIO CORAZZATA SPAZIALE YAMATO - I COMBATTENTI DELL'AMORE
ADDIO CORAZZATA SPAZIALE YAMATO