KNM - Kuni No Mahoroba

ANIME

- YAMATO YO EIEN NI

up
YAMATO YO EIEN NI
YAMATO YO EIEN NI - ヤマトよ永遠に
Titolo Tradotto
:
YAMATO PER SEMPRE
Titolo Italiano
:
YAMATO PER SEMPRE
N. Episodi
:
1
Durata (per ep.)
:
Tipologia
:
Film
Genere
:
Fantascienza
Anno Jap
:
1980
Anno Ita
:
-
Casting
Regia
:
Leiji Matsumoto - Tomoharu Katsumata - Toshio Masuda
Musiche
:
Hiroshi Miyagawa
Character Design
:
Shinya Takahashi
Creatore originale
:
Leiji Matsumoto - Yoshinobu Nishizaki
Episodi
1 . YAMATO YO EIEN NI
YAMATO YO EIEN NI
ヤマトよ永遠に
YAMATO PER SEMPRE
YAMATO PER SEMPRE